คำถามที่พบบ่อย

 
พันธกิจหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ คืออะไร
มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านการรักษาพยาบาล
การศึกษาและวิจัย การสร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและ
กิจกรรมการระดมทุนเพื่อสมทบทุนโครงการต่างๆ 
 
.............................................................................................................................................................................................................
ถ้าสนใจจะร่วมบริจาคเงินกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะบริจาคผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินด้วยวิธีที่สะดวกที่สุดได้ดังนี้
  (1) จุดรับบริจาคภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  • สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ติดถนนพระรามหก ข้างธนาคารไทยพาณิชย์)
  • ชั้น 1 อาคาร 1 (ติดการเงินกลาง)
  • ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  • ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  • ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  (2) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี (ระบุชื่อโครงการ)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-4-26671-5
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี เลขที่ 090-7-00123-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี เลขที่ 879-2-00448-3
 
.............................................................................................................................................................................................................
นอกจากการโอนเงินผ่านทางธนาคารแล้ว ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการรับบริจาคอีกหรือไม่
ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้
  (1) บัตรเครดิต ประเภทวีซ่าการ์ด และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร
  (2) หักบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ 
  (3) สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิรามาธิบดี (ระบุชื่อโครงการ) 
  (4) เครื่อง ATM และ CDM ของธนาคารต่าง ๆ 

  ทั้งนี้ การบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตและการหักบัญชีธนาคาร ท่านจะต้องแจ้งความจำนงบริจาคโดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่
มูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมถึงท่าน ภายหลังจากได้รับแจ้งความจำนงแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2201 1111
 
.............................................................................................................................................................................................................
หากสนใจของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะ ซื้อได้ที่ไหน
ท่านสามารถซื้อได้ที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ และจุดจำหน่ายของที่ระลึกภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี ดังนี้
  (1) ชั้น 1 อาคาร 1 (ติดการเงินกลาง)
  (2) ชั้น 1 อาคาร 1 (ด้านหน้าสารบรรณ) 
  (3) ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  (4) ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  (5) ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (จำหน่ายของที่ระลึก)

  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์และรับของทางไปรษณีย์ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2201 0041
 
.............................................................................................................................................................................................................

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0