โหลดข้อมูล

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ปัจจุบันยังคงขาดแคลนงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย

*หมายเหตุ ขั้นต่ำ 100 บาท/โครงการ

โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

*หมายเหตุ ขั้นต่ำ 100 บาท/โครงการ

โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

ทุกวัน... ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังรอความหวังว่าสักวันจะ หายจากความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคร้าย และได้กลับมาใช้ ชีวิตที่เป็นปกติ “โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้”

*หมายเหตุ ขั้นต่ำ 100 บาท/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

0.00 บาท

หากยังไม่ได้มีบัญชี

สมัครสมาชิก


เลขที่ผู้บริจาค : RM00000

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของ SCB

หมายเหตุ สามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของ SCB เมื่อบริจาคเงิน 500 บาทขึ้นไป

ชำระเงินผ่าน Credit Card

หมายเหตุ สามารถชำระเงินผ่านระบบ Credit Card เมื่อบริจาคเงิน 500 บาทขึ้นไป

ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของ K PLUS (KBank)

หมายเหตุ สามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของ K PLUS (KBank) เมื่อบริจาคเงิน 500 บาทขึ้นไป

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี

 • เลขที่บัญชี

  026-3-05216-3

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 • เลขที่บัญชี

  090-3-50015-5

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 • เลขที่บัญชี

  879-2-00448-3

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ สาขาเตาปูน

 • เลขที่บัญชี

  020-0-06583-1

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน

 • เลขที่บัญชี

  072-1-35991-0

 • ชื่อบัญชี

  มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า

 • เลขที่บัญชี

  046-2-42103-3

ดาวน์โหลดเอกสาร บริจาคตัดบัญชี คลิกที่นี่

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0