มูลนิธิเล็กโกเมศ มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000,000 บาท

มูลนิธิเล็กโกเมศ  มอบเงินบริจาคจำนวน  30,000,000  บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

รับมอบโดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ณ  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม เมื่อวันพุธ ที่  15  มีนาคม  2560

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0