คุณสุวิชัย อุไรพันธุ์ บริจาคเงิน 14,340,747.90 บาท

 
คุณสุวิชัย อุไรพันธุ์ บริจาคเงิน 14,340,747.90  บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณจุไรรัตน์ อุไรพันธุ์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก  รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ  
 
ณ บ้านพรพระ พระรามสอง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0