โครงการฝึกอบรมธุรกิจเอสเอ็มอี CPNlead มอบเงินบริจาคแด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ขวัญแก้ว สิริจินดา ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากโครงการฝึกอบรมธุรกิจเอสเอ็มอี “CPNlead” มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 

รวมมิตรมาร์เก็ต ที่ซีพีเอ็นเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เอสเอ็มอีได้จัดเวิร์คช้อปทดลองตลาด โดยซีพีเอ็นร่วมสมทบทุนด้วย

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 222,000 บาท มอบแด่ ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ โดยมี  ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ, ธงชัย ยังรอด, สุพรวดี เทพผดุงพร จิตพล ศิริวัฒเมธางกูร 

และฉัตรชัย วงศ์มหเจิรญ ร่วมด้วย ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  (วันที่10 สิงหาคม 2560)

 

 (..จากซ้ายไปขวา..)

คุณธงชัย ยังรอด เอสเอ็มอีแบรนด์ "นิตยาไก่ย่าง"

คุณสุพรวดี เทพผดุงพร เอสเอ็มอีแบรนด์ "Tingle Brow"

คุณขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ผศ. นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจิตพล ศิริวัฒเมธางกูร เอสเอ็มอีแบรนด์ “CAMP”

คุณฉัตรชัย วงศ์มหเจริญ เอสเอ็มอีแบรนด์ “BUN101”

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0