คุณเขียน-คุณนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล บริจาคเงิน 10,902,000 บาท

 

คุณเขียน-คุณนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล บริจาคเงิน 10,902,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย  คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

ณ อาคารเซาท์ซิตี้ พัฒนาการ 30 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0