คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และ คุณสุธิดา มงคลสุธี ผู้บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 12,000,000 บาท

 

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และ คุณสุธิดา มงคลสุธี ผู้บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงิน 12,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม  เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2560

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0