คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

 
คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 คัน
สำหรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0