คณะผู้บริหาร บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด สาขาที่ 00001 นำโดย คุณจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ บริจาคเงิน 10,000,000 บาท

 

คณะผู้บริหาร บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด สาขาที่ 00001 นำโดย คุณจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ บริจาคเงิน 10,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0