ม.ล.จิราธร จิรประวัติ พร้อม 3 ศิลปินจิตอาสา ออกแบบสินค้าที่ระลึก คอลเล็คชั่น Giving and Happiness


 ม.ล.จิราธร จิรประวัติ พร้อม 3 ศิลปินจิตอาสา คุณสมนึก คลังนอก, คุณภัทรีดา ประสานทอง และคุณนวลตอง ประสานทอง ออกแบบสินค้าที่ระลึก 

คอลเล็คชั่น Giving and Happiness ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

โดยมีคุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ  ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้การต้อนรับ พร้อม คุณอ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์  และคุณอรอุมา รัตนรุ่งเรืองชัย  

ให้เกียรติร่วมงาน ณ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0