มูลนิธิรามาธิบดีฯ สร้างสรรค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ชุดใหม่

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

และเปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

โดยมี อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ  ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ,
อ.นพ.ธนิษฐ์ วีระพงษ์  ร่วมด้วย ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ , ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ และมาสฉวี วัฒนไชย 

ให้เกียรติร่วมงาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0