สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 50 ปี

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 ตลอดจนทรงพิจารณาการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562 

โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,  

รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เฝ้าฯรับเสด็จ และร่วมการประชุม ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0